"alias"
ul. Hokejowa 12
80-180 Gdańsk
tel. 668 12 00 14
email: aliasbiuro@gmail.com